Spring til indhold

Forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsens opgave er i samarbejde med personalet, at fastlægge overordnede principper for Børnehuset Æblehavens arbejde under hensyntagen til de mål og rammer, som Vordingborg Kommune har fastsat.

  • Forældrebestyrelsen er i samarbejde med institutionens personale med til, at fastsætte institutionens målsætning og dermed principperne for det pædagogiske arbejde.
  • Bestyrelsen er i direkte dialog ved 2 årlige samrådsmøder med politikere fra Børn-, Unge- og Familieudvalget.
  • Der er valg til bestyrelsen en gang om året.
  • Forældrebestyrelsen er med til at planlægge og afholde forskellige aktiviteter i løbet af året.