Spring til indhold

Mål og læreplaner

I Æblehaven arbejder vi ud fra den nye styrkede læreplan.

Personalet har udarbejdet et pædagogisk grundlag, som beskriver hvordan vi arbejder med:

 • Dannelse og børneperspektiv.
 • Børnesyn.
 • Børn i udsatte positioner.
 • Forældresamarbejde.
 • Læringsmiljøer.
 • Børnefællesskaber.
 • Leg og læring.
 • Sammenhæng til børnehaveklassen.

Vi har fokus på, at det enkelte barn trives og udvikles.

Gennem hele dagen i Æblehaven indtænkes, at det enkelte barn skal trives, udvikles, lære mest muligt og dannes. Derfor arbejder vi i små grupper med et anerkende blik for barnets ressourcer. Vi vægter det gode samspil højt og arbejder målrettet med inkluderende fællesskaber. Vi er som voksne nærværende og undersøger og lærer sammen med børnene. For os er det vigtigt, at der er et godt og tæt samarbejde mellem hjem og institution, og at vi sammen bidrager til at støtte barnets udvikling.

Vi har fokus på de 6 læreplanstemaer som er:

 • Natur, udeliv og science.
 • Krop, sanser og bevægelse.
 • Kommunikation og sprog.
 • Social udvikling.
 • Alsidig personlig udvikling.
 • kultur, æstetik og fællesskab. 

 

Her kan du læse om hvordan vi arbejder med den styrkede læreplan.